فاطمه یوسفی
من گروه جهادی دنیای احسان هستم
1 پروژه حامی
0 پروژه ایجاد کننده
1 نظر
عضویت از 21 اردیبهشت 1399
فاطمه یوسفی، دکتری مشاوره و برنامه ریزی درسی، سرگروه ، گروه جهادی شهیده واعظی

این کاربر پروژه ای ثبت نکرده است

ردیفنام پروژهتاریخنمایش
1مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار 991399/04/23 نمایش
ردیفنام پروژهتاریخنمایش
2مرحله ی دوم رزمایش همدلی و احسان1399/04/06 نمایش

این کاربر خبری ثبت نکرده است