رضا صادقی
من فعال اجتماعی دنیای احسان هستم
0 پروژه حامی
1 پروژه ایجاد کننده
0 نظر
عضویت از 25 اسفند 1397
من در ۲۵ مرداد ۱۳۵۸ در محله شیر اول بندرعباس به دنیا آمدم.