سید مرتضی موسوی هریس
من خیریه دنیای احسان هستم
1 پروژه حامی
0 پروژه ایجاد کننده
1 نظر
عضویت از 05 اسفند 1398
بنده در مرکز نیکوکاری شهر هریس به عنوان یکی از هئیت عامل در حال خدمت هستم

این کاربر پروژه ای ثبت نکرده است

ردیفنام پروژهتاریخنمایش
1به وقت احسان؛ پویش مردمی اهدای 100 هزار کفش و لباس شب عید به کودکان مناطق کم برخوردار1398/11/28 نمایش
ردیفنام پروژهتاریخنمایش
2به وقت احسان؛ پویش مردمی اهدای 100 هزار کفش و لباس شب عید به کودکان مناطق کم برخوردار1398/11/28 نمایش

این کاربر خبری ثبت نکرده است