محمد ممبینی
من گروه جهادی دنیای احسان هستم
2 پروژه حامی
0 پروژه ایجاد کننده
2 نظر
عضویت از 11 خرداد 1399
بیش از 10 سال دارای گروه جهادی هستم که در زمینه های مختلف (فرهنگی ، معیشتی ، اقتصادی ، مالی و ....) فعالیت دارم

این کاربر پروژه ای ثبت نکرده است

ردیفنام پروژهتاریخنمایش
1احسانه؛ اهدای 5000 جهیزیه به زوج های جوان مناطق کم برخوردار1399/05/19 نمایش
2مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار 991399/04/23 نمایش
ردیفنام پروژهتاریخنمایش
3مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار 991399/04/23 نمایش

این کاربر خبری ثبت نکرده است