مرتضی قدمیاری
من فعال اجتماعی دنیای احسان هستم
2 پروژه حامی
0 پروژه ایجاد کننده
0 نظر
عضویت از 12 اسفند 1399
خدمتیار فرهنگی آستان قدس،کارمند بازنشسته بانک تجارت،فرزند شهید،توزیع بسته معیشتی جهت خانواده های شهید مدافع حرم در حاشیه شهر مشهد به کمک نیروهای حزب الهی

این کاربر پروژه ای ثبت نکرده است

ردیفنام پروژهتاریخنمایش
1مرحله پنجم رزمایش همدلی و احسان؛ اهدای یک میلیون بسته ارزاق به محرومین1399/11/27 نمایش

هنوز نظری ثبت نشده است

این کاربر خبری ثبت نکرده است