رقیه آقاجانی احمدی
من گروه جهادی دنیای احسان هستم
2 پروژه حامی
0 پروژه ایجاد کننده
1 نظر
عضویت از 15 اردیبهشت 1399
کاربر خلاصه ای از خود ننوشته است...!

این کاربر پروژه ای ثبت نکرده است

ردیفنام پروژهتاریخنمایش
1مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار 991399/04/23 نمایش
ردیفنام پروژهتاریخنمایش
2مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار 991399/04/23 نمایش

این کاربر خبری ثبت نکرده است