محمد بحرانی
من فعال اجتماعی دنیای احسان هستم
0 پروژه حامی
1 پروژه ایجاد کننده
0 نظر
عضویت از 25 اسفند 1397
من در سال ۱۳۶۰ در خانواده ای اصالتاً کازرونی در شیراز متولد شدم و دارای مدرک لیسانس بازیگری از دانشگاه تهران و مدرک کارشناسی ارشد کارگردانی از دانشگاه تربیت مدرس هستم. آخرین خاطره ای که با هم ساختیم جناب خان است...