هاشم دالایی
من تشکل مردمی دنیای احسان هستم
3 پروژه حامی
0 پروژه ایجاد کننده
0 نظر
عضویت از 11 اسفند 1398
 ایجاد اشتغال با استفاده از خلاقییت وتوانایی های اعضا واستفاده از امکانات وپتانسیل موجود شهرستان  ایجاد منابع درامدی برای برخی ازاقشار آسیب پذیر وبخصوص جمعیت روستایی شهرستان  اصلاح برخی از آسیب های اجتماعی با استفاده از ظرفیت های اشتغال وکار آفرینی  استفاده از ایده های نو وخلاق متناسب با ظرفیت هاو پتانسیل شهرستان در جهت کار آفرینی واشتغال  سازماندهی وبرنامه ریزی برخی مشاغل جهت بهره وری وسودهی بیشتر  رایزنی برای جذب سرمایه گذار جهت ایجاد مشاغل وصنایع بزرگ  برگزاری دوره های آموزشی مختلف با رویکرد اشتغال وکار آفرینی  معرفی مشاغل وکارگاه های موجود در شهرستان در سطح استان وکشور در جهت راندمان بیشتر آنها وبطبع جذب نیروی کار بیشتر  ترویج وگسترش کاردر منزل با رویکرد توجه بیشتر به صنایع دستی ومشاغل خانگی  برگزاری کارگاه های آموزشی در جهت بهبود الگو وروش های زندگی وشیوه های تربیتی فرزندان  معرفی هرچه بیشتر الگوی زندگی ایرانی ،اسلامی به جوامع مخاطب  شناسایی الگو های رفتاری خطرناک ومعرفی به جامعه وکمک در جهت بهبود افراد مبتلا  راه اندازی اردو های جهادی در جهت محرومیت زدایی با توجه به ظرفیت های اعضا وسایر افراد علاقمند خیر

این کاربر پروژه ای ثبت نکرده است

ردیفنام پروژهتاریخنمایش
1به وقت احسان؛ پویش مردمی اهدای 100 هزار کفش و لباس شب عید به کودکان مناطق کم برخوردار1398/11/28 نمایش

هنوز نظری ثبت نشده است

این کاربر خبری ثبت نکرده است