حسین عسکریان
من گروه جهادی دنیای احسان هستم
1 پروژه حامی
0 پروژه ایجاد کننده
0 نظر
عضویت از 27 فروردین 1399
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه امام صادق ،پژوهشگر‌حوزه توسعه ،گروه جهادی میثاق علی ابن موسی الرضا

این کاربر پروژه ای ثبت نکرده است

ردیفنام پروژهتاریخنمایش
1مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار 991399/04/23 نمایش

هنوز نظری ثبت نشده است

این کاربر خبری ثبت نکرده است