محمد تقی آلیانی
من گروه جهادی دنیای احسان هستم
1 پروژه حامی
0 پروژه ایجاد کننده
0 نظر
عضویت از 21 مهر 1399
بسیجی فعال در سطح دهستان آلیان شهرستان فومن متولد 1366 با مدرک کارشناسی در رشته علوم سیاسی

این کاربر پروژه ای ثبت نکرده است

هنوز حمایتی انجام نشده است

ردیفنام پروژهتاریخنمایش

هنوز نظری ثبت نشده است

این کاربر خبری ثبت نکرده است