محمود جانجانی
من گروه جهادی دنیای احسان هستم
2 پروژه حامی
0 پروژه ایجاد کننده
0 نظر
عضویت از 12 آذر 1399
کاربر خلاصه ای از خود ننوشته است...!

این کاربر پروژه ای ثبت نکرده است

ردیفنام پروژهتاریخنمایش
1مرحله پنجم رزمایش همدلی و احسان؛ اهدای یک میلیون بسته ارزاق به محرومین1399/11/27 نمایش
2مرحله چهارم رزمایش همدلی و احسان؛ اهدای یک میلیون بسته ارزاق به محرومین1399/09/08 نمایش

هنوز نظری ثبت نشده است

این کاربر خبری ثبت نکرده است