سعید نوروزی مقدم
من خیریه دنیای احسان هستم
1 پروژه حامی
0 پروژه ایجاد کننده
0 نظر
عضویت از 14 اردیبهشت 1399
مسئول اجرایی مرکز نیکوکاری امام زاده عبدالله کلاله

این کاربر پروژه ای ثبت نکرده است

هنوز حمایتی انجام نشده است

ردیفنام پروژهتاریخنمایش

هنوز نظری ثبت نشده است

این کاربر خبری ثبت نکرده است