شرایط و قوانین استفاده از “دنیای احسان”
  • ما گرداننده پلتفرمی هستیم که برای موسسه‌های خیریه و پروژه‌های خیریه و عام‌المنفعه مستقل دریافت پول را از طریق پرداخت اینترنتی و پرداخت بر بستر شبکه‌های موبایلی انجام می‌دهیم و ضامن فعالیت‌های دیگر موسسات و تعریف کننده‌های پروژه‌ها نیستیم.
  • از آنجا که مبالغ جمع‌آوری شده با درخواست هرکدام از این موسسه ها و افراد به حسابشان واریز می گردد، لذا امکان بازگشت مبلغ پرداختی توسط کاربر پس از این فرآیند وجود ندارد.
  • پس از انتخاب مبلغ و ثبت اطلاعات خود، به درگاه امن پرداخت اینترنتی منتقل می‌شوید و پس از اینکه فرایند پرداخت را تکمیل کردید مبلغ از حساب بانکی شما کسر شده و به حساب بانکی “دنیای احسان” واریز می‌شود.
  • تمامی مبالغ واریزی شما به پروژه‌ها اختصاص می‌یابد و “دنیای احسان” بدون کسر کمیسیون به پروژه‌ها واریز می‌کند.
  • اگر شما صفحه کمپینی در “دنیای احسان” راه‌اندازی کنید، و یا از هرگونه سرویس دیگری که ارائه می‌کنیم استفاده کنید، به یاد داشته باشید که استفاده از این سرویس ها برای تمامی مردم ایران و جهان در نظر گرفته شده است.

هرگونه محتوای نژادپرستانه، قوم‌ستیزانه و نامعقول که باعث توهین به یک قشر خاص، ملیت و اقوام شود، نابخشودنی بوده و موجب تعلیق و یا حذف حساب کاربری فرد خاطی، بدون اطلاع قبلی خواهد شد.

همچنین در نظر داشته باشید که کل محتوایی که از سوی صاحبان کمپین ارائه می‌شوند، نباید تحت مالکیت شخص ثالث باشند. “دنیای احسان” حق خود می‌داند که در صورت مشاهده چنین محتوایی آنرا بدون اطلاع قبلی حذف کند.

  • این مسئولیت کاربر است که پس از انتخاب رمز عبور برای حساب کاربری امن خود، محرمانگی آن را حفظ کند. در صورت مشاهده هر گونه فعالیت مشکوک در حساب کاربری سریعا جهت تغییر رمز عبور خود اقدام کنید.
  • شما به عنوان کاربر نباید جعل هویت کنید و یا خود را با استفاده از اطلاعات شخصی فردی دیگر معرفی کنید یا خود را به دروغ به عنوان شخصی وابسته به موسسه یا ارگانی خاص معرفی کنید.
  • قرارگیری یک لینک در “دنیای احسان” ابدا به معنای تائید فعالیت‌ها و محتوای وبسایت مذکور توسط “دنیای احسان” نمی‌باشد. رابطه کاربر با وبسایت های لینک شده در “دنیای احسان” و هرگونه تراکنش احتمالی انجام شده توسط کاربر در آنها مسئولیت شخص کاربر است.
  • تمامی محتوای پلتفرم، تحت مالکیت “دنیای احسان”، خیریه‌ها و سازمان‌های عضو “دنیای احسان”، کمپین‌های “دنیای احسان” و ارائه دهندگان اصلی آن می باشد. استفاده شخصی و غیر تجاری از این محتوا در صورت عدم دستبرد و تغییر در آن ها بلامانع بوده و هرگونه استفاده دیگر بدون اجازه “دنیای احسان” امکان پذیر نیست.