معرفی دنیای احسان

«دنیای احسان» راهنمای هوشمند کار نیک؛ سامانه ای است 24 ساعته و آنلاین برای معرفی پروژه های خیر و شبکه سازی گروه های مردمی، خیریه و فعالان اجتماعی و چهره ها با هدف رشد کمی و کیفی آنها که با در اختیار قرار دادن فضاهای تبلیغی و رسانه ای زمینه ظهور و بروز هرچه بیشتر فعالین این حوزه را فراهم می کند.
  • چرا به دنیای احسان کمک کنیم؟

    سامانه دنیای احسان بر شفافیت مالی و گزارش جزئی همه مراحل انجام پروژه ها تاکید دارد و با حفظ امنیت همه اربران گزارش کامل همه فرآیند ها را کاملا علنی و در دسترس همه قرار می‌دهد.

  • تعریف کرادفاندینگ

    در واقع کراد فاندینگ از دو لغت کراود (Crowd) به معنای “انبوه مردم” و فاندینگ (Funding) به معنای “تامین سرمایه” تشکیل شده است. شاید بتوان کراد فاندینگ را به صورت “تامین سرمایه از طریق گروهی از افراد” یا “تامین سرمایه ی مردمی” ترجمه کرد.