پروژه به پایان رسیده است.

احسان سلامت 1400؛ اهدای اقلام بهداشتی به آسیب دیدگان بحران کرونا با الویت مناطق کم برخوردار

اهدای اقلام بهداشتی به آسیب دیدگان بحران کرونا با الویت مناطق کم برخوردار

بانی پروژه : مردم ایران / ملی
تـعداد بازدید از این پروژه
538 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
4 روز
56,000   تومان از
2,000,000   تومان مورد نیاز
10 مرتبه
حامیان
2.8%
موفقیت
پروژه به پایان رسیده است.
2.8%
توضیحات
نظرات
حامیان
گلریزون کننده
پروژه به پایان رسید
به این پروژه رای بدهید :
توضیحات

اهدای اقلام بهداشتی به آسیب دیدگان بحران کرونا با الویت مناطق کم برخوردار

نظرات

    حامیان