پروژه به پایان رسیده است.

رزمایش همدلی و احسان مرحله ششم

مرحله ششم توزیع یک میلیون بسته معیشتی در مناطق محروم

بانی پروژه : مردم ایران / ملی
تـعداد بازدید از این پروژه
1,095 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
4 روز
688,001   تومان از
200,000,000   تومان مورد نیاز
22 مرتبه
حامیان
0.3%
موفقیت
پروژه به پایان رسیده است.
0.3%
توضیحات
نظرات
حامیان
گلریزون کننده
پروژه به پایان رسید
به این پروژه رای بدهید :
توضیحات

مرحله ششم توزیع یک میلیون بسته معیشتی در مناطق محروم

نظرات

    حامیان