پویش احسان زندگی

پویش تامین آب شرب برای 300 منطقه حاشیه ای و کم برخوردار

بانی پروژه : مردم ایران / ملی
تـعداد بازدید از این پروژه
482 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
2 هفته
3,568,312   تومان از
300,000,000   تومان مورد نیاز
47 مرتبه
حامیان
1.2%
موفقیت
1.2%
توضیحات
نظرات
حامیان
گلریزون کننده
شماره کارت بانکی جهت واریز نقدی به نام : بنیاد احسان

5041-7211-1193-3603

توضیحات

پویش تامین آب شرب برای 300 منطقه حاشیه ای و کم برخوردار

نظرات

    حامیان