پروژه به پایان رسیده است.

پویش سفیر احسان؛ اعزام زائر اولی‌های مناطق کم برخوردار به عتبات عالیات

هدف این کمپین راهی کردن ده هزار نفر از افراد کم برخوردار به عتبات عالیات است. هزینه اعزام هر نفر زائراولی یک میلیون و ششصد هزار تومان می باشد که مشارکت کنندگان می‌توانند به هر میزان که بخواهند در این طرح مشارکت کنند.

بانی پروژه : مردم ایران / ملی
تـعداد بازدید از این پروژه
3,416 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
2 سال
2,400,106   تومان از
6,000,000,000   تومان مورد نیاز
6 مرتبه
حامیان
0%
موفقیت
پروژه به پایان رسیده است.
0%
توضیحات
نظرات
حامیان
گلریزون کننده
پروژه به پایان رسید
به این پروژه رای بدهید :
شماره کارت بانکی جهت واریز نقدی به نام : بنیاد احسان

6221-0612-1748-0716

نظرات