پروژه به پایان رسیده است.

کلاس های آموزشی فیض احسان

برگزاری کلاس های آمادگی کنکور برای دانش آموزان مناطق سیستان در هر سه رشته ریاضی، تجربی و انسانی در روز های آخر هفته(پنجشنبه و جمعه ها) در طی سال تحصیلی

تـعداد بازدید از این پروژه
950 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
9 ماه
51,200   تومان از
80,000,000   تومان مورد نیاز
4 مرتبه
حامیان
0.1%
موفقیت
پروژه به پایان رسیده است.
0.1%
توضیحات
نظرات
حامیان
گلریزون کننده
پروژه به پایان رسید
به این پروژه رای بدهید :
توضیحات

برگزاری کلاس های آمادگی کنکور برای 200 نفر از دانش آموزان منتخب مناطق سیستان در هر سه رشته ریاضی، تجربی و انسانی در روز های آخر هفته(پنجشنبه و جمعه ها) در طی سال تحصیلی بصورت جداگانه برای دختران و پسران جمعا به تعداد 576 کلاس

نظرات