شما از طرف گروه شهیدسردارسلیمانی دعوت شده اید
پروژه به پایان رسیده است.

مرحله پنجم رزمایش همدلی و احسان؛ اهدای یک میلیون بسته ارزاق به محرومین

گروه جهادی حاج قاسم سلیمانی
تـعداد بازدید از این گلریزون
50 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
6 ماه
مجموع :   تومان
0 مرتبه
حامیان
پروژه به پایان رسیده است.
توضیحات
نظرات
حامیان
گلریزون کننده
پروژه به پایان رسید
به این پروژه رای بدهید :
توضیحات
نظرات

    حامیان