پروژه به پایان رسیده است.

مرحله پنجم رزمایش همدلی و احسان؛ اهدای یک میلیون بسته ارزاق به محرومین

بانی پروژه : مردم ایران / ملی
تـعداد بازدید از این پروژه
4,009 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
4 ماه
1,846,000   تومان از
1,000,000,000   تومان مورد نیاز
33 مرتبه
حامیان
0.2%
موفقیت
پروژه به پایان رسیده است.
0.2%
توضیحات
نظرات
حامیان
گلریزون کننده
پروژه به پایان رسید
به این پروژه رای بدهید :
توضیحات
نظرات

    حامیان
    گلریزون کنندگان