مرحله پنجم رزمایش همدلی و احسان؛ اهدای یک میلیون بسته ارزاق به محرومین

بانی پروژه : مردم ایران / ملی
تـعداد بازدید از این پروژه
845 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
4 ماه
785,000   تومان از
1,000,000,000   تومان مورد نیاز
12 مرتبه
حامیان
0.1%
موفقیت
0.1%
توضیحات
نظرات
حامیان
گلریزون کننده
توضیحات
نظرات

    حامیان