شما از طرف خیریه مرکز نیکوکاری امام حسن مجتبی دعوت شده اید

احسان الحسین؛ اهدای نذورات ماه محرم

احسان الحسین؛ اهدای نذورات ماه محرم

مردم محروم بخش رود به دلیل شغل کشاورزی و همچنین خشکسالی وضعیت مالی خوبی برخوردار نیستند
تـعداد بازدید از این گلریزون
12 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
4 هفته
مجموع :   تومان
0 مرتبه
حامیان
توضیحات
نظرات
حامیان
گلریزون کننده
به این پروژه رای بدهید :
توضیحات

احسان الحسین؛ اهدای نذورات ماه محرم

نظرات

    حامیان