شما از طرف گروه علی ابن ابیطالب دعوت شده اید

احسان الحسین؛ اهدای نذورات ماه محرم

احسان الحسین؛ اهدای نذورات ماه محرم

تهیه و توزیع غذای گرم در سطح بخش بنجار و جزینک
تـعداد بازدید از این گلریزون
19 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
4 هفته
مجموع :   تومان
0 مرتبه
حامیان
توضیحات
نظرات
حامیان
گلریزون کننده
به این پروژه رای بدهید :
توضیحات

احسان الحسین؛ اهدای نذورات ماه محرم

نظرات

    حامیان