شما از طرف گروه جهادی امام رضا ع دعوت شده اید

احسانه؛ اهدای 5000 جهیزیه به زوج های جوان مناطق کم برخوردار

احسانه؛ اهدای 5000 جهیزیه به زوج های جوان مناطق کم برخوردار

دو جهیزیه برای شهرستان مرودشت
تـعداد بازدید از این گلریزون
28 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
2 ماه
مجموع : 10000000   تومان
2 مرتبه
حامیان
توضیحات
نظرات
حامیان
گلریزون کننده
به این پروژه رای بدهید :
توضیحات

احسانه؛ اهدای 5000 جهیزیه به زوج های جوان مناطق کم برخوردار

نظرات