شما از طرف گروه حیدرکرار دعوت شده اید

احسانه؛ اهدای 5000 جهیزیه به زوج های جوان مناطق کم برخوردار

احسانه؛ اهدای 5000 جهیزیه به زوج های جوان مناطق کم برخوردار

برآی دختر خانمی که دوساله ازدواج کرده وهنوزبه علت نبود وسائل منزل وجهازنتونسته بره خونه ی بخت نیازبه جهاز داریم.
گلریزون کننده : گروه حیدرکرار / اصفهان
تـعداد بازدید از این گلریزون
3 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
2 ماه
مجموع :   تومان
0 مرتبه
حامیان
توضیحات
نظرات
حامیان
گلریزون کننده
به این پروژه رای بدهید :
توضیحات

احسانه؛ اهدای 5000 جهیزیه به زوج های جوان مناطق کم برخوردار

نظرات

    حامیان