احسانه؛ اهدای 5000 جهیزیه به زوج های جوان مناطق کم برخوردار

احسانه؛ اهدای 5000 جهیزیه به زوج های جوان مناطق کم برخوردار

بانی پروژه : مردم ایران / ملی
تـعداد بازدید از این پروژه
3,658 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
2 ماه
606,014,100   تومان از
800,000,000   تومان مورد نیاز
112 مرتبه
حامیان
75.8%
موفقیت
75.8%
توضیحات
نظرات
حامیان
گلریزون کننده
شماره کارت بانکی جهت واریز نقدی به نام : پویش احسانه

8639 1166 7211 5041

توضیحات

احسانه؛ اهدای 5000 جهیزیه به زوج های جوان مناطق کم برخوردار

نظرات

    حامیان
    گلریزون کنندگان