پروژه به پایان رسیده است.

ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان

ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان

تـعداد بازدید از این پروژه
636 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
2 سال
241,000   تومان از
200,000,000   تومان مورد نیاز
25 مرتبه
حامیان
0.1%
موفقیت
پروژه به پایان رسیده است.
0.1%
توضیحات
نظرات
حامیان
گلریزون کننده
پروژه به پایان رسید
به این پروژه رای بدهید :
شماره کارت بانکی جهت واریز نقدی به نام : بنیاد احسان

6221-0612-1505-3648

توضیحات

ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان

نظرات
حامیان
گلریزون کنندگان