پروژه به پایان رسیده است.

ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان

ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان

تـعداد بازدید از این پروژه
1,813 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
2 سال
5,722,000   تومان از
200,000,000   تومان مورد نیاز
67 مرتبه
حامیان
2.9%
موفقیت
پروژه به پایان رسیده است.
2.9%
توضیحات
نظرات
حامیان
گلریزون کننده
پروژه به پایان رسید
به این پروژه رای بدهید :
توضیحات

ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان

نظرات
حامیان