line

پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
بسته‌ها با مشارکت گروه های مردمی در مناطق کم برخوردار توزیع خواهد شد.

  • به اشتراک بگذارید
حمایت میکنم
پروژه ها
حـامیـان